HỆ THỐNG ĐẦU TƯ MLM

NHỮNG TÍNH NĂNG CHỦ YẾU

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI?

BẢNG GIÁ

GÓI CƠ BẢN

$6800
 • Bộ nhận diện thương hiệu
 • Trang Landing page
 • Chức năng đăng ký/Đăng nhập/ Gửi mail Active tự động
 • Hệ thống Back office cho user (Quán lý ví, lịch sử nạp/rút …..)
 • Trang Admin Dashboard
 • Nạp tiền tự động với USDT, ETH, BTC
 • Chức năng rút tiền tự động/bán tự động
 • chức năng giới thiệu/hoa hồng hệ thống
 • Chức năng lưu trữ lịch sử giao dịch
 • Chức năng tính phí giao dịch
 • Chức năng lấy giá tự động trên sàn quốc tế
 • Hệ thống quản lý ticket và trả lời
 • Trang giao dịch Forex/Coin
 • Số Lượng cặp tiền tệ giao dịch: 1
 • Hệ thống hoa hồng phân cấp theo yêu cầu
 • Bàn giao tài liệu hướng dẫn
 • Bảo hiểm dòng tiền
 • Hỗ trợ cài đặt và vận hành

GÓI VẬN HÀNH

$10800
 • Bộ nhận diện thương hiệu
 • Trang Landing page
 • Chức năng đăng ký/Đăng nhập/ Gửi mail Active tự động
 • Hệ thống Back office cho user (Quán lý ví, lịch sử nạp/rút …..)
 • Trang Admin Dashboard
 • Nạp tiền tự động với USDT, ETH, BTC
 • Chức năng rút tiền tự động/bán tự động
 • chức năng giới thiệu/hoa hồng hệ thống
 • Chức năng lưu trữ lịch sử giao dịch
 • Chức năng tính phí giao dịch
 • Chức năng lấy giá tự động trên sàn quốc tế
 • Hệ thống quản lý ticket và trả lời
 • Trang giao dịch Forex/Coin
 • Số Lượng cặp tiền tệ giao dịch: 2
 • Hệ thống hoa hồng phân cấp theo yêu cầu
 • Bàn giao tài liệu hướng dẫn
 • Bảo hiểm dòng tiền
 • Hỗ trợ cài đặt và vận hành
 • Tích hợp KYC/2FA/Email
 • Hệ thống báo cáo số liệu bao gồm (Tiền nạp, rút, số lượng người chơi, volum giao dịch …)
 • Thuật toán cân quỹ tự động
 • Thuật toán cân quỹ theo admin
 • Cài đặt firewall
 • Hệ thống bảo mật server
 • Bảo hành 6 tháng
 • Chức năng phá lệnh bằng tay
 • Chỉnh sửa thiết kế theo yêu cầu
 • Viết câu chuyện dự án

GÓI CUSTOM THEO YÊU CẦU

Liên hệ
 • Bộ nhận diện thương hiệu
 • Trang Landing page
 • Chức năng đăng ký/Đăng nhập/ Gửi mail Active tự động
 • Hệ thống Back office cho user (Quán lý ví, lịch sử nạp/rút …..)
 • Trang Admin Dashboard
 • Nạp tiền tự động với USDT, ETH, BTC
 • Chức năng rút tiền tự động/bán tự động
 • chức năng giới thiệu/hoa hồng hệ thống
 • Chức năng lưu trữ lịch sử giao dịch
 • Chức năng tính phí giao dịch
 • Chức năng lấy giá tự động trên sàn quốc tế
 • Hệ thống quản lý ticket và trả lời
 • Trang giao dịch Forex/Coin
 • Số Lượng cặp tiền tệ giao dịch: trên 2
 • Hệ thống hoa hồng phân cấp theo yêu cầu
 • Bàn giao tài liệu hướng dẫn
 • Bảo hiểm dòng tiền
 • Hỗ trợ cài đặt và vận hành
 • Tích hợp KYC/2FA/Email
 • Hệ thống báo cáo số liệu bao gồm (Tiền nạp, rút, số lượng người chơi, volum giao dịch …)
 • Thuật toán cân quỹ tự động
 • Thuật toán cân quỹ theo admin
 • Cài đặt firewall
 • Hệ thống bảo mật server
 • Bảo hành 6 tháng
 • Chức năng phá lệnh bằng tay
 • Chỉnh sửa thiết kế theo yêu cầu
 • Viết câu chuyện dự án
 • Xây dựng nội dung landing page
 • Tư vấn và hỗ trợ marketing
 • Sự kiện ra mắt dự án tại nước ngoài
 • Video họp báo quốc tế ra mắt dự án
 • CEO dự án
 • Bài viết trên 100 đầu báo quốc tế
 • Giấy phép thành lập công ty tại Anh

LIÊN HỆ

 • 0763 .662 . 368
 • info.pisolution