Bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa, tuy nhiên điều này sẽ phát sinh thêm chi phí.