Trong quá trình tư vấn và phát triển dự án, Pi Solution sẽ tư vấn các chiến dịch marketing phù hợp với dự án của khách hàng. Ngoài ra, Pi Solution cũng sẽ cung cấp giải pháp marketing nếu khách hàng có nhu cầu với mức chi phí hợp lý.