Hiện tại ICO là mô hình gọi vốn hiệu quả được nhiều khách hàng tin tưởng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, mô hình này vẫn còn một số rủi ro như: – ICO vẫn chưa hợp pháp ở nhiều quốc gia. – Vấn đề bảo mật của dự án – Hạn chế phương thức thu hút nhà đầu tư