Khi phát triển sàn giao dịch tiền điện tử, chúng tôi sẽ tích hợp BTC, ETH, EOS, ERC20, USDT. Nếu khách hàng muốn tích hợp các đồng tiền khác, sẽ phát sinh thêm chi phí.