Pi Solution hỗ trợ bảo hành miễn phí trong vòng 6 tháng đầu. Nếu trong quá trình hoạt động, hệ thống xảy ra lỗi phát sinh, Pi Solution sẽ hỗ trợ sửa chữa và khắc phục.