Tông quá trình phát triển, Pi Solution sẽ tích hợp KYC – một phương pháp xác minh danh tính người dùng, tránh gian lận.