Nền tảng giao dịch của chúng tôi sử dụng Cloudflare để bảo vệ sàn từ các cuộc tấn công bên ngoài. Chúng tôi cũng khuyên khách hàng nên giữ 95% tài sản trong ví lạnh và 5% tài sản trong ví nóng. Ngoài ra, chúng tôi thiết lập giới hạn tự động cho việc rút tiền để đảm bảo an toàn cho tài sản của bạn.