Cơ sở dữ liệu là MySQL. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng hệ thống cân bằng tải để hệ thống hoạt động trơn tru, bảo mật.